منوی اصلی

نامه 55 نهج البلاغه

نامه 55 نهج البلاغه

و من كتاب له (علیه السلام) إلى معاوية:


جستجوی : نامه 55 نهج البلاغه

خطبه 55 نهج البلاغه

خطبه 55 نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه ... جنگ صفّين، برخى مدارا كردن امام را ديده و علّت را پرسيدند در پاسخ آنان فرمود):    متن نهج البلاغه ... كشتار آنان در راه گمراهى بهتر است، گر چه در اين صورت نيز به جرم گناهانشان گرفتار مى گردند.   نهج البلاغه ...

حکمت 55 نهج البلاغه: صبر بر خوشایندها و ناخوشایندها

  متن نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی وَ قَالَ (علیه السلام): الصَّبْرُ صَبْرَانِ، صَبْرٌ عَلَى مَا ... شكيبايى بر آنچه خوش نمى دارى و شكيبايى در آنچه دوست مى دارى.   نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه حکمت های نهج ... البلاغه ...