منوی اصلی

نماز شب قدر

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و یکم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و پنجم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و یکم ماه:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه: از جمله اعمال در این شب (و شب بیست و یکم و سوم)، نمازهای مستحبی است:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و سوم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز نوزدهم ماه، 2- نمازهای مستحبی اضافی و دعاهای بعد از هر یک از نمازها:

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب های بیستم تا بیست و چهارم بدین شرح است:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب نوزدهم بدین شرح است:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ دوم- نماز مستحبی که به صورت زیر می خوانیم؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هفتم- نماز مستحبی که در این سه شب می خوانیم؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و سوم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و سوم- نماز مستحبی به کیفیت زیر خوانده می شود:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب نوزدهم را به صورت زیر می خوانیم؛

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیستم تا بیست و چهارم؛ در هر يك از شب ها، هشت ركعت به هر سوره كه ميسر شود

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب 20 تا 24 ماه با این کیفیت:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب نوزدهم ماه با این کیفیت:

نماز شب 20 تا 24 ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب بیستم تا بیست و چهارم:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب نوزدهم:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و سوم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که اختصاص به یکی از شب های قدر دارد، شب بیست و سوم: امام باقر علیه السلام در فضیلت احیا و خواندن نماز صد رکعتی در این شب روایتی فرموده اند:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و یکم و بیست و سوم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که اختصاص به یک شب از شب های قدر دارد: شب بیست و یکم، این نماز را هم در شب بیست و یکم و هم در شب بیست و سوم بخوان:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: نماز صد رکعتی است که خصوصا در شب بیست و سوم رمضان باید خوانده شود اما کیفیت آن:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: خواندن این نماز در شب های قدر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که به کیفیت زیر می باشد و فضیلت آن نیز آمده است:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب بیست و سوم رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ شب بیست و سوم یکی از شب های قدر است و در آن مستحب است این نماز خوانده شود:

آمادگی برای شب قدر، در کلام میرزا جواد ملکی تبریزی

آمادگی برای شب قدر، در کلام میرزا جواد ملکی تبریزی

سزاوار است كسى كه دين و نص روشن قرآن و روايات اهل بیت (عليهم السلام) را قبول دارد، تمام سعى خود را جهت آمادگى براى اعمال اين شب بكار گيرد.