منوی اصلی

وصیت شهدا

مجموعه کامل خاکریز خاطره ها (عکس نوشته خاطراتی از شهدا)

مجموعه کامل خاکریز خاطره ها (عکس نوشته خاطراتی از شهدا)

 مجموعه خاطرات خاکریز (شامل 443  عکس نوشته)

وصیت شهدا در مورد حجاب

خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل كم است نهفته باش و همیشه گل باش. (شهید حمیدرضا نظام)


جستجوی : وصیت شهدا

وصیت

یاد بگیریم چگونه وصیّت کنیم، بهتر است وصیّت نامه‏ هاى اولیاى خدا، شهدا و علما را بخوانیم. رسول خدا صلى ... وصیّت کند، این کار حقّ و شایسته پرهیزکاران است.             مال و ثروت، مایه‏ ى خیر و نیکى است و آنچه در ... و نیازهاى اجتماعى و یا استثمار مردم براى تحصیل آن است. وصیت نوعی دور اندیشی برخی تصور می کنند که وصیّت کردن، ...
 وصیت نامه شهدا:سید محمد حسین نوربخش (+پوستر)

وصیت نامه شهدا:سید محمد حسین نوربخش (+پوستر)

نهایت توجه را بکنید تا در دنیا رستگار شوی به وصیت نامه شهیدان و وصیت نامه هادی عمل کنید سنگر سپاه را رها ... مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا ... خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته هشت سال دفاع مقدس خاطرات دفاع مقدس ...
وصیت نامه شهدا: احمدرضا خدیوپور ( +پوستر)

وصیت نامه شهدا: احمدرضا خدیوپور ( +پوستر)

  تشنگی شرط شهادت است و تشنه کامی زینت آن شهید احمدرضا خدیوپور: خدایا تو خودت می دانی که این وصیت ... سایت شهید آوینی مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 ... MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته هشت سال دفاع مقدس خاطرات دفاع مقدس ...
وصیت نامه شهدا: سعید الله قائمی  (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: سعید الله قائمی (+پوستر)

مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا ... خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته هشت سال دفاع مقدس خاطرات دفاع مقدس ...
وصیت نامه شهدا: داور دانش کهن (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: داور دانش کهن (+پوستر)

دانلود(پوستر) منبع: سایت شهید آوینی مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم ... کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته هشت سال دفاع مقدس خاطرات دفاع مقدس ...
وصیت نامه شهدا: علیرضا شبانی (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: علیرضا شبانی (+پوستر)

مطهر شهدا نگران اعمال و رفتار شماست. نگران این مبادا شما با سهل انگاری تان و یا خدای نکرده پیروی از ... سایت شهید آوینی مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 ... MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته هشت سال دفاع مقدس خاطرات دفاع مقدس ...
وصیت نامه شهدا: عبدالله عبداللهی (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: عبدالله عبداللهی (+پوستر)

نهراسید. دانلود (با حجم کم) دانلود(پوستر) منبع: سایت شهید آوینی مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) ... مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته ...
وصیت نامه شهدا: حجت الله انصاری (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: حجت الله انصاری (+پوستر)

وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس ...
وصیت نامه شهدا: مهدی رجب بیگی (+پوستر)

وصیت نامه شهدا: مهدی رجب بیگی (+پوستر)

برود. دانلود (با حجم کم) دانلود(پوستر) منبع: سایت شهید آوینی مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا   (8.93 MB) ... مجموعه پوستر وصیتنامه شهدا (با حجم کم)   (3.74 MB) وصیتنامه شهدا خاطرات شهدا عکس نوشته مذهبی عکس نوشته ...