منوی اصلی

گرسنگی

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

فواید گرسنگی (ماه رمضان)

فصل دهم کتاب المراقبات ماه رمضان و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ به معنی روزه و سپس فواید گرسنگی اشاره ای می نماید:

مجتهدی تهرانی

کلیپ صوتی: با 5 چیز بنده خدا شوید - مجتهدی تهرانی

سخنرانی آیت الله مجتهدی درباره روش بنده خدا شدن

روزه داری در اوج گرما

نگران روزه داری در اوج گرما نباشید

راهکارهای ساده و کاربردی برای کاهش تشنگی و گرسنگی و ضعف در ماه مبارک رمضان