منوی اصلی

یاران امام حسین علیه السلام

زندگینامه شهدای کربلا: عمار بن حسان طائی

زندگینامه شهدای کربلا: عمار بن حسان طائی

عمّار، از شيعيان مخلص ولايت اهل بيت و به شجاعت و دلاورى معروف بود.

زندگینامه شهدای کربلا: هفهاف بن مهند راسبی بصری

زندگینامه شهدای کربلا: هفهاف بن مهند راسبی بصری

هفهاف بن مهند راسبی بصری از جمله کسانی است که بعد از واقعه کربلا به زمره شهیدان پیوست

زندگینامه شهدای کربلا: عمار بن ابی سلامه دالانی

زندگینامه شهدای کربلا: عمار بن ابی سلامه دالانی

عمار بن ابی سلامه از یاران خاص امیرالمومنین بود و در جنگهای جمل ،صفین و نهروان شرکت یافت.

عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: مسلم و اهل کوفه (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: سعيد بن عبدالله (پوستر)

زندگینامه شهدای کربلا: حبیب بن مظاهر

حبیب حدود 14 سال قبل از هجرت پیغمبر در قبیله ی بزرگ بنی اسد در یمن متولد شد کنیه اش ابوالقاسم بود.

عبرتهای عاشورایی: زهیر بن قین بجلی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: زهیر بن قین بجلی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: زهیر بن قین بجلی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: جون بن حوی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: جون بن حوی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: جون بن حوی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: توبه حر و پذیرایی امام (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: بشير بن عمر (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: بشير بن عمر (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: بشير بن عمر (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: انس بن حارث (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: انس بن حارث (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: انس بن حارث (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: دنیاطلبان (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: دنیاطلبان (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: دنیاطلبان (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: اسلم بن عمرو (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: اسلم بن عمرو (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: اسلم بن عمرو (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: احنف بن قیس تیمی (پوستر و پاورپوینت)

عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر)

عبرتهای عاشورایی: ابوحتوف بن حارث (پوستر و پاورپوینت)

زندگینامه شهدای کربلا: سلیمان بن رزین

سلیمان بن رزین از غلامان امام حسین علیه السلام و از نخستین شهدای نهضت حسینی است . در هنگام واقعه کربلا حدوداً 35 سال سن داشتته است.

زندگینامه شهدای کربلا: انس بن حارث کاهلی

زندگینامه شهدای کربلا: انس بن حارث کاهلی

انس بن حارث کاهلی در شهر یثرب به دنیا آمد. انس و پدرش هر دو از شیعیان صدر اسلام و از اصحاب صفه بودند.

زندگینامه شهدای کربلا: ابوالفضل العباس عليه السلام‏

زندگینامه شهدای کربلا: ابوالفضل عباس علیه السلام

حضرت ابوالفضل علیه السلام در روز چهارم ماه شعبان سال 26هجری در مدینه دیده به جهان گشود و در واقعه کربلا 34 ساله بود

زندگینامه شهدای کربلا: مسلم بن عقیل

زندگینامه شهدای کربلا: مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام به کوفه نوه ابوطالب پدر گرامی علی علیه السلام است .

زندگینامه شهدای کربلا:  حضرت علی اکبر علیه السلام

زندگینامه شهدای کربلا: حضرت علی اکبر علیه السلام

بزرگترین فرزند امام حسین علیه السلام،علی اکبر است که اقوال مختلفی در مورد سن وی در روز عاشورا وجود دارد .

زندگینامه شهدای کربلا: ادْهَم بن اميّه‏

زندگینامه شهدای کربلا: ادهم بن امیه

ادهم بن امیه ساکن بصره بود و پدرش از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود.هنگامی که اطلاع یافت امام حسین علیه السلام در حال حرکت به کوفه است .........

امام حسین و قرآن : تجليل از ياران فداكار اسلام ‏

حسین ابن علی علیه السلام چنان زیست که اگر تاریخ زندگیش را چون صفحاتی گرد هم آریم چیزی جز قرآن کریم فرا هم نیاید. در نوشتار پیش رو آیه ای از قرآن را در آیینه حیات او به نظاره می نشینیم

صفحه‌ها