منوی اصلی

مقالات

مصاحبه دکتر احمد طیب رئیس الازهر درباره شیعه و سنی در شبکه نیل مصر ( +فیلم)

دفاع رئیس الازهر از شیعه

مصاحبه گر: فرزندان ما در حال شیعه شدن هستند چه باید بكنیم؟ احمد الطیب: خوب بشوند مگر كسی از مذهب حنفی به مالكی برود ما اشكالی به او می‌گیریم؟ خوب این‌ها هم از مذهب چهارم به مذهب پنجم رفته‌اند.

ادامه ...