منوی اصلی

معارف

دختر شایسته جهان (Miss World)

دختر شایسته جهان از نظر قرآن

هر ساله همایشی بزرگ با عنوان انتخاب دختر شایسته جهان برگزار می شود...اما خدایی که خود خالق زیباییهاست شایستگی زن را به چیزهای دیگری می داند ...

ادامه ...

فرهنگ و اجتماع

فرزند بیشتر

فرزند بیشتر انتخاب بهتری است (پاورپوینت)

پاورپوینتی که فارغ از آمار های جمعیتی مناسب بودن یا نبودن کم جمعیتی را برای خود خانواده مورد بررسی قرار می دهد.

ادامه ...