منوی اصلی

مقالات

ماجرای قلم و دوات خواستن پیامبر، درهنگام رحلت، چه بود؟

ابن‌عباس همواره اين سخن را می‌گفت: «تمام مصيبت آن وقتی بود كه با اختلاف و سروصدايشان بين پيامبر و بين آنچه می‌خواست برای آن ها بنويسد، حائل شدند.»

ادامه ...