منوی اصلی

مقالات

عهد نامه مالک اشتر

بخشهای عهدنامه مالک اشتر (1) (+ عکس نوشته و پوستر)

فرازهای عهدنامه مالک اشتر (نوشته امام علی علیه السلام برای مالک اشتر در هنگامی که او را به عنوان والی مصر تعیین نمود)

ادامه ...