منوی اصلی

ادعیه و زیارات

 

 
دانلود متن، ترجمه و صوت اعمال شب و روز
دانلود متن، ترجمه و صوت اعمال بین الطلوعیندانلود متن، ترجمه و صوت اعمال بین طلوع و غروب آفتاب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال بین غروب آفتاب تا وقت خوابدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال برخاستن از خواب و نماز شب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اذکار و دعاهای صبح و شام 
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال هفته
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز شنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز یکشنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز دوشنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز سه شنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز چهارشنبهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز پنج شنبه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه های قمری
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه محرمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه صفردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ربیع الاولدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ربیع الثانی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه جمادی الاولدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه جمادی الثانیدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه رجبدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه شعبان
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه رمضاندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه شعباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ذی القعدهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ماه ذی الحجه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های معصومین)
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت پیامبر اکرمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام علیدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت حضرت زهرادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسن مجتبی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسیندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام سجاددانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام باقردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام صادق
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام کاظمدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام رضادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام جواددانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام هادی
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت و شهادت امام حسن عسکریدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت امام زماندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ولادت حضرت ابوالفضلدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال وفات حضرت زینب
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های قمری)
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال ایام البیضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب قدردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید فطردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید فطر
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب دحوالارضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز دحو الارضدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز ترویهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عرفه
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عرفهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید قرباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید قرباندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عید غدیر
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عید غدیردانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز مباهلهدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال تاسوعادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب عاشورا
دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز عاشورادانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال اربعیندانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال شب مبعثدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال روز مبعث
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال لیله المبیتدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال لیله الرغائب 
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال مناسبت ها (مناسبت های شمسی 
 دانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال عید نوروزدانلود صوتی، متن و ترجمه اعمال نیسان (اعمال آب نیسان) 
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه اهل بیت
زیارتنامه پیامبر اکرمزیارتنامه امام علیزیارتنامه حضرت زهرازیارتنامه امام حسن مجتبی
زیارتنامه امام حسینزیارتنامه امام سجادزیارتنامه امام باقرزیارتنامه امام صادق
زیارتنامه امام کاظمزیارتنامه امام رضازیارتنامه امام جوادزیارتنامه امام هادی
 زیارتنامه امام حسن عسکریزیارتنامه امام زمان 
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه امامزادگان و مومنین
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه حضرت ابوالفضلدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه حضرت معصومهدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه عبدالعظیم حسنیدانلود صوتی، متن و ترجمه زیارتنامه امامزاده حمزه بن موسی
دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارت اولیاء الله  دانلود صوتی، متن و ترجمه زیارت مومنین  دانلود صوتی، متن و ترجمه مقدمات زیارت
 دانلود صوتی، متن و ترجمه بعضی از زیارتهای مشهور 
دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت عاشورادانلود متن، ترجمه و صوت زیارت آل یاسیندانلود متن، ترجمه و صوت زیارت جامعه کبیرهدانلود متن، ترجمه و صوت زیارت جامعه صغیره
دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت امین الله دانلود متن، ترجمه و صوت زیارت اربعیندانلود متن، ترجمه و صوت زیارت رجبیهدانلود متن، ترجمه و صوت زیارت وارث
 دانلود متن، ترجمه و صوت حدیث کسادانلود صوت، متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدسه