منوی اصلی

روز بیست و هفتم

فضیلت روز بیست و هفتم ذی الحجه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روایت شده است که در این روز، امام هادی علیه السلام متولد شدند ..

فضیلت روز بیست و هفتم ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و در روز بيست و هفتم مروان ملعون كه اخر خلفاى بنى اميه است به جهنّم واصل شد و ...