منوی اصلی

روز پانزدهم

روز پانزدهم ذی الحجه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز پانزدهم سنۀ 212، ولادت امام علی النقی علیه السلام واقع شده است.