منوی اصلی

نيسان

دعاها و اعمال آب نیسان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

پیامبر صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمودند: جبرئیل مرا دوائی تعلیم کرده است که محتاج به دوای اطبا نباشم: