منوی اصلی

پیامک

پیامک شعری شهادت امام حسن عسگری علیه السلام

پیامک شعری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

امروز عسگری به جهان دیده بسته است قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است

پیامک شعری ولادت امام عسگری علیه السلام

پیامک شعری ولادت امام عسکری علیه السلام

مژده اى دل كه دلربا آمد دلربايى گره گشا آمد