منوی اصلی

اشعار شهادت امام علی (ع)

شعر شهریار درباره مناجات امام علی (ع)

شعر شهریار درباره شهادت امام علی (ع)

على آن شير خدا، شاه عرب الفتى داشته با اين دل شب‏

شعر درباره روح نماز

شعر درباره روح نماز

وجوب یافت از آن کعبه را طواف و نماز که وجه رب به حرم کرد زندگی آغاز

شعر درباره شهادت امام علی علیه السلام

شعر آخرین نماز امام علی علیه السلام

به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را

شعر شب شهادت امام علی علیه السلام

شعر شب شهادت امام علی علیه السلام

امشب شب قتل امیرالمومنین است
جاری سرشک از دیده روح الامین است

شعر در عزای امام علی علیه السلام

شعر در عزای امام علی علیه السلام

ناله كن اى دل به عزاى علىّ گريه كن اى ديده براى علىّ

شعر درباره شهادت امام علی علیه السلام

شعر شام قریبان امام علی (ع)

باز داغ سیـــــنه بی اندازه شد بار دیگر کــهنه زخمی تازه شد

شعر درباره شهادت امام علی علیه السلام

شعر در سوگ امام علی علیه السلام

كوفه! بشكن بغض چندين ساله را با دل خود آشنا كن ناله را

شعر قیصر امین پور درباره شهادت امام علی علیه السلام(مرغان نوحه خوان )

شعر قیصر امین پور درباره شهادت امام علی علیه السلام (مرغان نوحه خوان)

اين موج مدِّ كيست كه تا ماه ‏می رود؟ درياى درد كيست كه در چاه می‏ رود؟

شعر درباره شهادت امام علی علیه السلام

شعر در عزای امام علی علیه السلام

ناله كن اى دل! به عزاى على گريه كن اى ديده! براى على‏