منوی اصلی

امام علی علیه السلام در کتب اهل سنت

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب نهم: علی نخستین مسلمان

علی (ع) در کتب اهل سنت: علی نخستین مسلمان

رسول خدا (ص) فرمود: نخستين كسى كه كنار حوض كوثر بر من وارد مى ‏شود، نخستين كسى است كه اسلام آورده است، او همانا على بن ابيطالب عليه السّلام است.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب اول؛ فضایل بیشمار علی (ع)

علی (ع) در کتب اهل سنت: فضایل بیشمار علی (ع)

هيچ كسى به اندازه على (ع) به كسب فضائل نائل نيامده است؛ فضائل وی به اندازه‏ اى است كه هر كسى به حقيقت آنها برسد، او را به راه راست هدايت مى‏ كند و از گمراهى رهائى مى ‏بخشد.

کتاب علی بن ابیطالب پرتویی از یک پیامبر

انتشار کتاب «علی‌بن ابی‌طالب؛ پرتویی از یک پیامبر» در هندوستان

نویسنده تلاش داشته تا اهمیت عشق و ماندگاری و همچنین آزادی و عدالت را با دیدگاه شخص حضرت علی (ع) که در واقع، متجلی و منعکس کننده ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) بوده است را در این اثر ارائه دهد.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب هشتم؛ علی (ع) پرورش یافته رسول خدا (ص)

علی (ع) در کتب اهل سنت: علی (ع) پرورش یافته رسول خدا (ص)

رسول خدا صلى الله عليه و آله، حضرت على عليه السلام را از ابو طالب گرفت و تحت سرپرستى خويش در آورد.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب هفتم؛ علی (ع) به منزله کعبه است

علی (ع) در کتب اهل سنت:علی (ع) به منزله کعبه است

حضرت على عليه السلام در«كعبه» تولد يافت و خود نيز به منزله كعبه است.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب ششم؛ علی (ع) یاریگر رسول خدا (ص)

علی (ع) در کتب اهل سنت:علی (ع) یاریگر رسول خدا (ص)

خداى تعالى رسول اكرم صلى الله عليه و آله را به وجود مقدس حضرت على عليه السلام تقويت فرمود.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب پنجم؛ علی (ع) برگزیده خدا

علی (ع) در کتب اهل سنت:علی (ع) برگزیده خدا

خداى تعالى پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و على مرتضى عليه السلام را برگزيده است.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب چهارم؛ شجره طیبه

علی (ع) در کتب اهل سنت: شجره طیبه

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و على مرتضى عليه السلام از يك درخت‏ اند.

علی (ع) درکتب اهل سنت: باب سوم؛ سوگند آدم (ع) به نام علی (ع)

علی (ع) درکتب اهل سنت: سوگند آدم (ع) به نام علی (ع)

حضرت آدم عليه السلام حق تعالى را به حقيقت محمد و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام سوگند داد و توبه ‏اش پذيرفته شد.

علی (ع) در کتب اهل سنت: باب دوم؛ خلقت امام علی علیه السلام

علی (ع) در کتب اهل سنت: خلقت امام علی علیه السلام

نور حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام پيش از آفرينش حضرت آدم عليه السلام بوده و آفرينش آن دو بزرگوار از يك سرشت است.