منوی اصلی

مقالات

هفتم صفر؛ کدام نقل درست است، روز ولادت امام موسی کاظم(ع) یا شهادت امام حسن مجتبی(ع)؟

هفتم صفر؛ کدام نقل درست است، روز ولادت امام موسی کاظم(ع) یا شهادت امام حسن مجتبی(ع)؟

کدام نقل درباره هفتم صفر درست است؟ روز ولادت امام موسی کاظم (ع) یا شهادت امام حسن مجتبی (ع)؟

زندگینامه امام موسی کاظم علیه السلام

زندگینامه امام موسی کاظم علیه السلام

گذری کوتاه بر زندگانی امام هفتم شیعیان، امام موسی بن جعفر علیه السلام

فدک در زمان امام کاظم علیه السلام

تعیین حد فدک توسط امام کاظم علیه السلام

فدک و محدوده آن همواره موضوعی بوده است که بسیار درباره آن صحبت شده است. در زمان امام کاظم علیه السلام، هارون الرشید تصمیم گرفت فدک را به صاحبان اصلیش برگرداند.

عبادت امام موسی کاظم (علیه السلام)

حضرت موسى بن جعفر از خوف خداوند گريه مي كرد تا آنگاه كه محاسن شريفش از اشكش تر ميشد.
يكى از دعاهاى معروف آن جناب اين است كه ميفرمود: «اللهمّ انى أسئلك الراحة عند الموت، و العفو عند الحساب».