منوی اصلی

تصویر

امام مهدی علیه السلام: کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را از خدای تعالی خواهانم.

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (4)( +پوستر)

امام مهدی علیه السلام :زمین خالی از محبت خدا نیست یا آشکار است و یا نهان

امام مهدی (علیه السلام ): هرگاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (3)( +پوستر)

امام مهدی (علیه السلام ): هرگاه علم و نشانه ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد 

امام مهدی علیه السلام : زمان ظهور و فرج ماباخداس و عیین کنندگان وق ظهور دروغگویانند

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (2)( +پوستر)

امام مهدی (علیه السلام) : هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال

حدیث امام مهدیث (علیه السلام ): هرکس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشدخداوند نیز وی را در دستیابی به حجاتش یاری می  کند

مجموعه احادیث امام زمان (عج) (1)( +پوستر)

امام  مهدی (علیه السلام) : فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا وتسبیح پس از نمازها مستحبی مانند قطع فضیلت واجبات بر مستحبات است

مجموعه جدیث درباره نماز

مجموعه حدیث درباره نماز (4) (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره نماز با موضوعاتی از قبیل ضرورت حضور قبل در نماز، تولدی دوباره با نماز و...

پیامبر (ص): روزگارى فرا مى رسد كه مردم در مساجد خود جمع مى شوند و نماز مى خوانند ، امّا مؤمنى در ميان آنها وجود ندارد

مجموعه حدیث درباره نماز (3) (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره نماز با موضوعات نماز و بخشش گناهان ، نماز با معرفت، پذیرش اعمال با نماز و ....

حدیث امام صادق علیه السلام درباره نماز

مجموعه حدیث درباره نماز (2) (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره نماز با موضوعاتی از قبیل ستون دین ، اهمیت نماز، فضیلت نماز اول وقت و....

پیامبر (ص): نماز ، ستون دين است

مجموعه حدیث درباره نماز (1) (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره نماز با موضوعاتی از قبیل ستون دین ، اهمیت نماز، فضیلت نماز اول وقت و....

امام علی  علیه السلام : ارزش هر کس به اندازه همت اوست

حدیث ارزش انسان (عکس نوشته و پوستر)

امام علی  علیه السلام : ارزش هر کس به اندازه همت اوست

امام حسین  علیه السلام : چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد

حدیث : کنترل زبان (عکس نوشته و پوستر)

امام حسین  علیه السلام : چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد

مجموعه حدیث نماز (پوستر)

ا​ولین کسی که از تربت امام حسین علیه السلام تسبیح درست کرد امام سجاد علیه السلام بود. 

امام رضا علیه السلام :نسان برای معشیت چاره ای جز تلاش ندارد پس سعی و تلاش را رها نکند

مجموعه احادیث امام رضا علیه السلام (پوستر)

مجموعه احادیث امام رضا علیه السلام در موضوعاتی همچون صله رحم، فضیلت  خواندن نماز و ....

مجموعه حدیث درباره خوشبختی (2)(+پوستر)

مجموعه حدیث با موضوع خوشبختی با عناوینی :کمال خوشبختی؟ بالاترین خوشبختی، خوشبخت ترین مردم و...

امام علی (علیه السلام):كسى كه عالم نباشد سزاوار نيست كه خوشبخت شمرده شود

مجموعه حدیث درباره خوشبختی (1)(+پوستر)

مجموعه حدیث با موضوع خوشبختی و سعادت با عناوین: زمینه سعادت و خوشبختی، خوشبخت کیست؟ محاسبه نفس و خوشبختی، ...

مجموعه حدیث درباره دوستی (2)(پوستر)

مجموعه حدیث درباره دوستی با عناوین دوستی خردمند دوستی با نادان و ...

امام علی علیه السلام :هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است.

حدیث: نترسیدن از اقدام به کار (عکس نوشته و پوستر)

امام علی علیه السلام :هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز زیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است.

امام صادق علیه السلام :هیچ کار خیری را کوچک مشمار زیرا فردای قیامت

حدیث: هیچ کار خیری را کوچک مشمار (عکس نوشته و پوستر)

امام صادق علیه السلام :هیچ کار خیری را کوچک مشمار زیرا فردای قیامت آن را به نحوی خواهی دید که مایه خرسندی و خوشحالیت باشد

امام صادق علیه السلام : هر كه به چهره برادر خود لبخند زند ، آن لبخند براى او حسنه اى باشد

حدیث: لبخند (عکس نوشته و پوستر)

امام صادق علیه السلام : هر كه به چهره برادر خود لبخند زند ، آن لبخند براى او حسنه اى باشد

امام علی علیه السلام: هر كس گوش به حرف سخن چين سپارد، دوست را از دست بدهد

مجموعه حدیث درباره دوستی (1)(پوستر)

مجموعه حدیث درباره دوستی با موضوعات از قبیل: بهترین دوست، آزمودن دوست، نشانه دوست واقعی

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد

حدیث : مهربانی با کودکان (عکس نوشته و پوستر)

​پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کودكان را دوست بداريد و به آنان مهربانى كنيد

حدیث یپامبر (ص) درباره جوانی

مجموعه حدیث درباره جوان و جوانی (+پوستر)

مجموعه حدیث با موضوع جوانی با عناوینی :علم آموزی در جوانی، ارزش جوانی، ارزش عبادت در جوانی

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسافرت کنید تاسالم بمانید

مجموعه حدیث درباره سفر و مسافرت ( پوستر)

مجموعه حدیث مسافرت و سفر با عناوین 

امام علی علیه السلام:هر كه جمله «نمى دانم» را ترك گويد ، به هلاكت درافتد

مجموعه حدیث درباره پرسیدن (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره سوال کردن با موضوعات پرسش کلید دانش، خوب سوال کردن، نمی دانم نصف دانش است و...

امام صادق (علیه السلام): پوشيده نگه داشتن اسرار ما، جهاد در راه خداست.

مجموعه حدیث درباره رازداری (2) (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره راز داری با عناوین اهمیت راز داری و ستودن بنده راز دار

امام علی (علیه السلام):اسراف ، موجب هلاكت است و ميانه روى ، مايه زياد شدن ثروت

مجموعه حدیث درباره اسراف (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره اسراف  با عناوین  شاد کردن دل مومن،ثواب زودن غم از دل مومن، شادی مومن

امام علی علیه السلام: از بزرگترين نيرنگ ها، خوب جلوه دادن بدى است

حدیث: نيرنگ (عکس نوشته و پوستر)

امام علی علیه السلام: از بزرگترين نيرنگ ها، خوب جلوه دادن بدى است

امام علی علیه السلام:ریشه خرد توانمندی است و میوه آن شادی

مجموعه حدیث درباره شادی (+پوستر)

مجموعه حدیث درباره شادی  با عناوین  شاد کردن دل مومن،ثواب زودن غم از دل مومن، شادی مومن

امام باقر علیه السلام:کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

حدیث: پرهيز از کسالت و تنبلي (عکس نوشته و پوستر)

امام باقر علیه السلام:کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

حدیث: خوی فرومایگان چیست؟ (عکس نوشته و پوستر)

حدیث: خوی فرومایگان چیست؟ (عکس نوشته و پوستر)

امام علی علیه السلام:از نيرنگ بپرهيز ، كه خوى فرومايگان است

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد، هم چون خانه ویران است

حدیث: قلب بیگانه با قرآن (عکس نوشته و پوستر)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد، هم چون خانه ویران است 

صفحه‌ها