منوی اصلی

صوت

زیارت‌‌نامه امام رضا علیه السلام (دانلود متن، ترجمه و صوت)

زیارت‌‌نامه امام رضا علیه السلام (متن، ترجمه و صوت)

زیارت نامه کامل امام رضا علیه السلام همراه با صوت

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی (2)

اذان نماز با صدای محمد الطوخی 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای علیرضا بکایی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای علیرضا بکایی

دعای کُمَیل دعایی است از حضرت علی(ع) که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. 

اذان نماز با صدای محمد الطوخی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی (1)

اذان نماز با صدای محمد الطوخی 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای مهدی صدقی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای مهدی صدقی

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای سعید حدادیان

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای سعید حدادیان

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسين صبحدل (2)

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای میثم مطیعی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای میثم مطیعی

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان (2)

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای ندبه" با نوای مهدی سماواتی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای ندبه" با نوای مهدی سماواتی

خواندن دعای ندبه در چهار عید یعنی عید فطر، عید قربان، عید غدیر و روز جمعه مستحب است.

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان (1)

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای سید مهدی میرداماد

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای سید مهدی میرداماد

دعای کُمَیل دعایی است از حضرت علی(ع) که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج منصور ارضی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج منصور ارضی

دعای کُمَیل دعایی است از حضرت علی(ع) که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای سعید حدادیان

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای سعید حدادیان

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (2)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای عبدالحی آل قمبر

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای عبدالحی آل قمبر

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای سید مهدی میرداماد

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای سید مهدی میرداماد

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (1)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (1)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

صفحه‌ها