منوی اصلی

تصویر

پوستر حدیث: مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند

پوستر حدیث: مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند

پوستر حدیث: مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند

پوستر حدیث : اخلاص در ایمان

پوستر حدیث : اخلاص در ایمان

پوستر حدیث : اخلاص در ایمان

پوستر حدیث: در فریب آرزوها، عمرها مى گذرد

پوستر حدیث: در فریب آرزوها، عمرها مى گذرد

پوستر حدیث: در فریب آرزوها، عمرها مى گذرد

پوستر حدیث :‌ تو چند روزه اى بيش نيستى

پوستر حدیث :‌ تو چند روزه اى بيش نيستى

پوستر حدیث :‌ تو چند روزه اى بيش نيستى

پوستر حکمت 312 نهج البلاغه: انجام مستحبات هنگام تمایل دل

پوستر حکمت 312 نهج البلاغه: انجام مستحبات هنگام تمایل دل

پوستر حکمت 312 نهج البلاغه: انجام مستحبات هنگام تمایل دل

عکس نوشته حدیث : بخیل

عکس نوشته حدیث : بخیل

عکس نوشته حدیث : بخیل

عکس نوشته حدیث : آفت دوراندیشی

عکس نوشته حدیث : آفت دوراندیشی

عکس نوشته حدیث : آفت دوراندیشی

پوستر حکمت 360 نهج البلاغه: پرهیز از بدگمانى

پوستر حکمت 360 نهج البلاغه: پرهیز از بدگمانى

پوستر حکمت 360 نهج البلاغه: پرهیز از بدگمانى

پوستر بخشی از نامه 31 نهج البلاغه: دعا

پوستر بخشی از نامه 31 نهج البلاغه: دعا

پوستر بخشی از نامه 31 نهج البلاغه: دعا

عکس نوشته حدیث: حساب اندیشی

عکس نوشته حدیث: حساب اندیشی

عکس نوشته حدیث: اندک، همراهِ حساب اندیشی، پابرجاتر از بسیاری است که ریخت و پاش شود

عکس نوشته حدیث: با تنهایی دمخورتر باش

عکس نوشته حدیث: با تنهایی دمخورتر باش

عکس نوشته حدیث: با تنهایی دمخورتر باش

عکس نوشته حدیث: خوب شنیدن

عکس نوشته حدیث: خوب شنیدن

عکس نوشته حدیث: خوب شنیدن

عکس نوشته حدیث: اندیشیدن قبل از عمل کردن

عکس نوشته حدیث: اندیشیدن قبل از عمل کردن

عکس نوشته حدیث: اندیشیدن قبل از عمل کردن

عکس نوشته حدیث: خوشبینی یک تصمیم است

عکس نوشته حدیث: خوشبینی یک تصمیم است

عکس نوشته حدیث: خوشبینی یک تصمیم است

پوستر حکمت 315 نهج البلاغه: دستورالعملی برای خوشنویسی

پوستر حکمت 315 نهج البلاغه: دستورالعملی برای خوشنویسی

پوستر حکمت 315 نهج البلاغه: دستورالعملی برای خوشنویسی

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

پوستر حدیث :‌آنچه دل را بيمار مى كند

پوستر حدیث :‌آنچه دل را بيمار مى كند

پوستر حدیث :‌آنچه دل را بيمار مى كند

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۴)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۴)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۴)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۳)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۳)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۳)

غدیر : روز سرور و شادی

پوستر غدیر : روز سرور و شادی

غدیر : روز سرور و شادی

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۲)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۲)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (۲)

پوستر عید غدیر بزرگترین عید اسلامی

پوستر حدیث: عید غدیر بزرگترین عید اسلامی

پوستر عید غدیر بزرگترین عید اسلامی

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (1)

پوستر فرازی از خطبه غدیر خم (1)

ای مردم، علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است.هر یک از این دو از دیگری خبر می‏‌دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگر جدا نمی‏‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (1)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (1)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (1)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (2)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (2)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (2)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویزه عید غدیر خم (3)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویژه عید غدیر خم (3)

مجموعه تصاویر پس‌زمینه تلفن همراه ویزه عید غدیر خم (3)

پوستر: واقعه غدیر و نقشه مسیر حرکت کاروان غدیر

پوستر: واقعه غدیر و نقشه مسیر حرکت کاروان غدیر

پوستر: واقعه غدیر و نقشه مسیر حرکت کاروان غدیر

روز شمار غدیر (2)

پوستر: روز شمار غدیر (2)

روز شمار غدیر (2)

پوستر: روز شمار غدیر (1)

پوستر: روز شمار غدیر (1)

روز شمار غدیر

پوستر من کنت مولاه فهذا علی مولاه

پوستر من کنت مولاه فهذا علی مولاه

پوستر من کنت مولاه فهذا علی مولاه

صفحه‌ها