منوی اصلی

فرهنگ و اجتماع

فیلم

دانلود مجموعه مستند اغوا

دانلود مجموعه مستند اغوا

هدف از این مستند شناساندن چهره دشمنان و مغرضین از یهود و سلطه انها بر جهان و توطئه های انها و دخالت و دست داشتن انها در طول تاریخ و زندگی بشر میباشد

ادامه ...