منوی اصلی

صوت

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم

 

 مجموعه صوتی ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء دهم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء دهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء دهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء نهم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء نهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء نهم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هشتم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء هشتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هشتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء هفتم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء ششم قرآن کریم

 ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

 ترتیل جزء پنجم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء چهارم قرآن کریم

مجموعه صوتی ترتیل جزء دوم قرآن کریم

 مجموعه صوتی ترتیل جزء دوم قرآن کریم

ترتیل قرآن جزء اول

مجموعه صوتی ترتیل جزء اول قرآن کریم

قرائت جزء یکم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل سوم انس با قرآن 11

قرائت قرآن فصل سوم - انس با قرآن 11 آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 3 انس با قرآن(11) کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل (سوره قدر)، (سوره زلزلة)

 

آموزش قرآن/ پایه سوم دبستان/ قرائت فصل دوم روخوانی روز بیست و ششم

قرائت قرآن فصل دوم - روز بیست و ششم آموزش قرآن سوم دبستان

قرائت قرآن مربوط به فصل 2 آموزش روخوانی قرآن روز26 کتاب آموزش قرآن پایه سوم دبستان به صورت ترتیل( آیات 1تا 5 سوره انعام)

 

 

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

ترتیل سوره قیامت با صدای استاد عبدالباسط

سوره قیامت هفتاد و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

صفحه‌ها