منوی اصلی

معارف قرآن

تصویر

صبر در قرآن : تلاش و کوشش (+پوستر)

صبر در قرآن : تلاش و کوشش (+پوستر)

هرکس بر رنج  کسب و کار صبر نکند باید رنج نداری را تحمل کند (40و39 سوره نجم)
ادامه ...