منوی اصلی

فیلم

آموزش درس دوازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دوازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس نهم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول دهم درس دوازدهم انسانی و درس نهم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس یازدهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس یازدهم دین و زندگی 2 علوم انسانی : قسمت اول

آموزش قسمت اول  درس یازدهم انسانی کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم دهم درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس دهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس دهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول دهم درس یازدهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت چهارم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت سوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 2 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 2 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس یازدهم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 2 دوره متوسطه دوم (پایه یازدهم)

 

 

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس نهم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هشتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت پنجم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت پنجم

آموزش قسمت پنجم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت چهارم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت چهارم

آموزش قسمت چهارم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هشتم دین و زندگی 3 قسمت اول

درس هشتم دین و زندگی 3 علوم انسانی (درس هفتم سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 قسمت سوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس هفتم دین و زندگی 3 قسمت دوم

درس هفتم دین و زندگی 3 علوم انسانی : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هفتم انسانی کتاب دین و زندگی 3 دوره متوسطه سوم (پایه دوازدهم)

 

آموزش درس نهم دین و زندگی 1 قسمت اول

درس نهم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 8 سایر رشته ها) : قسمت اول

آموزش قسمت اول درس نهم انسانی و درس هشتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

آموزش درس هشتم دین و زندگی 1 قسمت سوم

درس هشتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 7 سایر رشته ها) : قسمت سوم

آموزش قسمت سوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

آموزش درس هشتم دین و زندگی 1 قسمت دوم

درس هشتم دین و زندگی 1 علوم انسانی (درس 7 سایر رشته ها) : قسمت دوم

آموزش قسمت دوم درس هشتم انسانی و درس هفتم سایر رشته های کتاب دین و زندگی 1 دوره متوسطه دوم (پایه دهم)

بهشت و جهنم

درس هفتم دینی دهم - فرجام کار

خوانش متن درس هشتم دینی دهم انسانی ( درس هفتم دینی دهم مشترک ) با عنوان فرجام کار : توصیف بهشت و جهنم در قرآن

کلیپ تصویری:  ولادت حضرت عیسی علیه السلام

کلیپ تصویری: ولادت حضرت عیسی علیه السلام

کلیپ تصویری:  ولادت حضرت عیسی علیه السلام

اى مردم، شما نيازمندان به خدا هستيد و تنها خداست كه بى نياز و ستوده است

کلیپ تصویری قرآن: فقراء الی الله (آیه 15 سوره فاطر)

اى مردم، شما نيازمندان به خدا هستيد و تنها خداست كه بى نياز و ستوده است

دلائل عدم تحریف قرآن (کلیپ)

دلائل عدم تحریف قرآن

دانلود پوستر و کلیپ تصویری: آیه 29 سوره فتح

پوستر و کلیپ تصویری: آیه 29 سوره فتح

دانلود پوستر و کلیپ تصویری: آیه 29 سوره فتح

کلیپ تصویری: مراحل رشد جنین (+قرائت عبد‌الباسط)

کلیپ تصویری: مراحل رشد جنین (+قرائت عبد‌الباسط)

ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟

کلیپ تصویری: نمایش آیینی مباهله - مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا)

کلیپ تصویری مباهله: نمایش آیینی مباهله - مرکز نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا)

دانلود کلیپ نمایش میدانی جریان مباهله از مجموعه فصل شیدایی کاری از مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا)

صفحه‌ها