منوی اصلی

متن قران +ترجمه

گالری تصاویر  آية‌ الكرسي

قرائت آیت الکرسی با صدای قاریان مشهور همراه با تصاویر آیت الکرسی

جامعيت آية‌ الكرسي در ترسيم رابطه‌ی خداوند با آفريدگانش به ويژه انسان، موجب امتياز اين آيه بر ديگر آيات شده است.

ترجمه خواندنی قرآن

ترجمه خواندنی قرآن

« ترجمه خواندنی قرآن کریم » با نگاه تفسیری و پیام‌رسان، اثر حجت‌الاسلام علی ملکی در دسترس مخاطبان قرار گرفت...

ترجمه صحیح آیه هفتم سوره حمد چیست؟

ترجمه صحیح آیه‌ی آخر سوره حمد چیست؟

بر طبق برخی آیات قرآن حکیم و روایات تفسیری، ترجمه آیه هفتم سوره حمد به این صورت است: «ما را به راه کسانی که به آنها نعمت دادی هدایت فرما، نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان».

کدام ترجمه قرآن بهتر است؟

ترجمه های قرآن انواع مختلفی دارند، از ترجمه لغت به لغت و جمله به جمله، تا ترجمه های تفسیری. هر کدام هم برای ترجمه خودشان دلایل و نظرات قرص و محکمی دارند.

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و نهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و هشتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و هفتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و ششم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و پنجم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و چهارم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و سوم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و دوم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و یکم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیستم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء نوزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هجدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هفدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء شانزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء پانزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء چهاردهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء سیزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء دوازدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء یازدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء دهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء نهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هشتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هفتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء ششم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء پنجم قرآن کریم

صفحه‌ها