منوی اصلی

متن قران +ترجمه

گالری تصاویر  آية‌ الكرسي

آیة الکرسی با صدای قاریان مشهور (متن+ تصویر)

جامعيت آية‌ الكرسي در ترسيم رابطه‌ی خداوند با آفريدگانش به ويژه انسان، موجب امتياز اين آيه بر ديگر آيات شده است.

ترجمه خواندنی قرآن

ترجمه خواندنی قرآن

« ترجمه خواندنی قرآن کریم » با نگاه تفسیری و پیام‌رسان، اثر حجت‌الاسلام علی ملکی در دسترس مخاطبان قرار گرفت...

ترجمه صحیح آیه هفتم سوره حمد چیست؟

ترجمه صحیح آیه‌ی آخر سوره حمد چیست؟

بر طبق برخی آیات قرآن حکیم و روایات تفسیری، ترجمه آیه هفتم سوره حمد به این صورت است: «ما را به راه کسانی که به آنها نعمت دادی هدایت فرما، نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان».

کدام ترجمه قرآن بهتر است؟

ترجمه های قرآن انواع مختلفی دارند، از ترجمه لغت به لغت و جمله به جمله، تا ترجمه های تفسیری. هر کدام هم برای ترجمه خودشان دلایل و نظرات قرص و محکمی دارند.

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و نهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و هشتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و هفتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و ششم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و پنجم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و چهارم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و سوم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و دوم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیست و یکم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء بیستم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء نوزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هجدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هفدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء شانزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء پانزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء چهاردهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء سیزدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء دوازدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء یازدهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء دهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء نهم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هشتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء هفتم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء ششم قرآن کریم

ترجمه ها، تفاسیر و تجزیه و ترکیب جزء پنجم قرآن کریم

صفحه‌ها