منوی اصلی

امام حسین (ع)

روزه و نماز سه روز اول ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: در سه روز اول این ماه، روزه و نماز وارد شده است به کیفیت زیر:

روزه روز سوم شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوّم؛ از جمله اعمال در این روز، روزه گرفتن است

دعای روز سوم شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و از جمله اعمال؛ خواندن دعای این روز است:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: روز سوم روز مبارکی است و بعد از دعای روز سوم شعبان، می خوانی این دعا را که آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روزی است که دشمنان ایشان بسیار شده بودند؛

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب سیزدهم اول لیالی بیض است و نماز آن؛

خبر صفوان در فضیلت زیارت عاشورا (مفاتیح الجنان)

بعد از خواندن دعای علقمه، در کتاب مفاتیح الجنان، حدیثی از صفوان در فضیلت زیارت عاشورا را بیان کرده است: