منوی اصلی

امام زمان (عج)

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

فضیلت شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، به فضایل آن اشاره می کنیم:

غسل کردن در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ اين شب چند عمل دارد اوّل: غسل

احیای شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دوّم: احیا و شب زنده داری

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان سوم زيارت امام حسين علیه السلام

دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان یکی دیگر از اعمال این شب دعایی است که به منزله زیارت امام زمان علیه السلام می باشد؛

دعای امام صادق (ع) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان پنجم دعای امام صادق علیه السلام در این شب:

دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان ششم دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان که گفته شده پیامبر همیشه این دعا را می خواندند؛

صلوات شعبانیه در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هفتم خواندن صلوات شعبانیه

دعای کمیل در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هشتم دعای کمیل

تسبیحات در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان؛ نهم تسبیحات که به صورت زیر خوانده می شود:

نماز مستحبی شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دهم نماز مستحبی و دعای بعد از آن در این شب

دعای شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان يازدهم دعای شیخ طوسی و کفعمی که در این شب و در سحرها بعد از نماز شفع (از جمله نمازهای شب) خوانده می شود؛

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دوازدهم دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان:

دعای سجده پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه شعبان سیزدهم سجده و دعاهای روایت شده از پیامبر به شرح زیر؛

نماز جناب جعفر طیار در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان چهاردهم خواندن نماز جناب جعفر

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان پانزدهم نماز مستحبی چهار رکعتی در این شب به کیفیت زیر:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه رجب نماز مستحبی صد رکعتی به کیفیت زیر خوانده می شود:

نماز حضرت سیدالشهداء در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان ؛ نماز امام حسین علیه السلام (حضرت سیدالشهداء علیه السلام)

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان نماز مستحبی شش رکعتی به صورت زیر؛

زیارت امام زمان (ع) در روز نیمه شعبان

عمال مخصوصه ماه شعبان: روز نيمه شعبان ولادت امام زمان و روز زیارتی ایشان می باشد؛