منوی اصلی

امام علی (ع)

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم)

دعای شب بیست و یکم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ شب اول، شب بیست و یکم است و دعای آن را به صورت زیر می خوانیم؛

آداب شب بیست و یکم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و یکم که دومین شب از شب های قدر است و این شب فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است و در اینجا بعضی از اعمال مشترکه در شب های قدر یادآوری شده است؛

دعای شب بیست و یکم ماه رمضان به نقل از کفعمی (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و یکم؛ دعایی که كفعمى از سيد بن باقى نقل كرده و در شب بيست و يكم مى ‏خوانیم

اعمال امام باقر و صادق (ع) در بیست و یکم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و یکم؛ اعمالی که امام باقر و امام صادق علیه السلام در شب و روز بیست و یکم رمضان انجام می دادند را یادآور می شویم:

غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: در اینجا به غسل و اعتکافی در دهه آخر انجام می گیرد، پرداخته ایم:

صلوات فرستادن در شب بیست و یکم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و یکم؛ صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام و لعن و نفرین بر قاتل امام علی علیه السلام سفارش شده است:

زیارت امام علی (ع) در روز بیست و یکم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز بيست و يكم؛ روز شهادت حضرت امير المؤمنين عليه السلام و مناسب است زيارت ایشان.