منوی اصلی

حضرت زینب (س)

غسل کردن در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه ماه رجب، شب شریفی است و در آن چند عمل است: اول غسل

احیا در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه شعیان و در آن ند عمل است : دوم احیا تا صبح به عبادت و راز ونیاز

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: سوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است؛ چهارم نماز مستحبی به کیفیت زیر:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: پنجم نماز مستحبی به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: ششم: نماز مستحبی که دوازده رکعت است به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه شب نیمه رجب: و در آن چند عمل است نماز دوازده رکعتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است؛

غسل کردن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است اول: غسل کردن

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است دوّم:زيارت حضرت سيّد الشهداء (امام حسین) عليه السّلام،

نماز سلمان در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است سوم خواندن نماز سلمان؛

نماز مستحبی و دعای بعد از آن در روز نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است چهارم نماز مستحبی و دعای بعد از آن:

عمل و دعای ام داود (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز نیمه رجب روز مبارکی است و در آن چند عمل است پنجم؛ ادعیه و اعمال ام داود

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است پنجم اعمال امام جواد علیه السلام در روز مبعث