منوی اصلی

شب عرفه

دعای یا شاهد کل نجوی در شب عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم- از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی الحاجات و اعمال ذکر شده در این شب؛ اول- دعای اللَّهُمَّ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى

تسبیحات عشر در شب عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب عرفه- شب مناجات است و دیگر عمل در این شب، خواندن تسبیحات عشر می باشد؛

دعای اللهم من تعبأ و تهیأ در شب عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم - از دیگر اعمال، خواندن دعای شب و روز عرفه و جمعه است؛

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب نهم ، زیارت امام حسین علیه السلام، آخرین عمل در این شب است؛