منوی اصلی

شب عید قربان

احیا در چهار شب از سال (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: هفتم احیا داشتن شب اول رجب

احیا در شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم- از اعمال این شب، احیا گرفتن است:

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ شب دهم، دیگر عمل در این شب، زیارت امام حسین علیه السلام می باشد.

دعای یا دائم الفضل علی البریه در شب عید قربان

اعمال ماه ذی الحجه- شب دهم- دعای یَا دائِمَ الفَضلِ عَلَی البَرِیَّه ... که در شب جمعه گذشت نیز در این شب خوانده می شود: