منوی اصلی

امام زمان (عج)

دعای وداع با سرداب (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم و در اینجا وداع می کنیم با سرداب مطهر:

زیارت حضرت قائم (عج) در روز جمعه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

روز جمعه روز حضرت صاحب الزمان عليه السلام و به نام آن جناب است و همان روزى است كه در آن روز ظهور خواهد فرمود. در زیارت آن حضرت می گویی:

زیارت امام زمان (ع) در روز نیمه شعبان

عمال مخصوصه ماه شعبان: روز نيمه شعبان ولادت امام زمان و روز زیارتی ایشان می باشد؛

زیارت امام عسکری و امام زمان (ع) در روز هشتم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ربیع الاول؛ روز هشتم ربیع الاول، شهادت امام عسکری علیه السلام و امامت امام زمان علیه السلام واقع گردیده است؛

فضیلت مسجد سهله (مفاتیح الجنان)

در فصل ششم باب زیارات؛ در این قسمت به فضیلت مسجد سهله می پردازیم:

اعمال مسجد سهله

در فصل ششم باب زیارات؛ در اینجا بعد از بیان کردن فضیلت مسجد سهله، به اعمال آن می پردازیم:

زیارت امام زمان در بقعه امام مهدی (عج)

در فصل ششم از باب زیارات، در اعمال مسجد سهله، به زیارت امام زمان در بقعه ای به نام ایشان می پردازیم:

آداب سرداب مطهر

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ ابتدا آداب سرداب مطهر و اذن دخول که باید خواند را بیان می کنیم:

زیارت آل یاسین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم، اولین زیارت، زیارت آل یس را می خوانیم:

زیارت امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم، دومین زیارت، زیارت دیگر امام زمان علیه السلام منقول از کتب معتبره علما را می خوانیم:

زیارت نزد سرداب غیبت امام زمان (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم، سومین زیارت، زیارت امام زمان علیه السلام نزد سرداب غیبت ایشان:

زیارت امام زمان (عج) به نقل از سید بن طاووس (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم، چهارمین زیارت: زیارتی که سید ابن طاوس نقل کرده است: السلام علی الحق الجدید ...

صلوات بر امام زمان (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم،

دعای ولی عصر (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام، بعد از زیارت نز دسرداب مقدس، و خواندن نماز زیارت، دعای اللهم عظم البلا را می خوانیم:

زیارت دیگر امام زمان (ع) به نقل از سید بن طاووس

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم: زیارتى است که سیّد بن طاوس نقل کرده فرموده:

دعای ندبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم: در اینجا دعای ندبه را می خوانیم:

زیارت امام زمان (ع) بعد از نماز صبح

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم. زیارت پنجم: زیارت امام زمان (ع) که هر روز بعد از نماز صبح می خوانیم:

دعای عهد (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم. دعاى عهد را می خوانیم:

دعا برای امام زمان (ع) در روز جمعه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم و در اینجا می خوانیم دعای امام زمان علیه السلام را در روز جمعه:

زیارت جامعه صغیره (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زیارت اول که زیارت جامعه صغیره است را می خوانیم:

حکایت سید رشتی و تشرف او خدمت امام عصر (ع)

در اینجا حکایتی را بیان می کنیم که از آن می توان فهمید باید این زیارت (زیارت جامعه) را مرتب خواند و از آن غافل نشد:

زیارت جامعه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زیارت سوم: زیارت جامعه

زیارت امین الله (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زیارت چهارم: زیارت امین الله

زیارت الحمدلله الذی اشهدنا ...

فصل یازدهم؛ مقام اول در زيارات جامعه كه هر امامى را به آن زيارت مى ‏توان نمود. زیارت پنجم: زیارت رجبیه

صلوات بر امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام است؛ سیزدهم- صلوات بر ولى الامر المنتظر عليه السلام‏ (امام زمان علیه السلام)