منوی اصلی

داستانهای علما: عکس العمل شیخ انصاری در برابر توصیه متنفذین

داستانهای علما: عکس العمل شیخ انصاری در برابر توصیه متنفذین

مدتی مرحوم شیخ مرتضی انصاری به دزفول آمده بود و به امور شرعیه مردم رسیدگی می‏ کرد. روزی دو نفر که باهم نزاعی داشتند خدمت شیخ رسیده درخواست کردند به مرافعه آنها خاتمه دهند.
شیخ فرمود: فردا برای حکم حاضر شوید. 
شبانه یکی از شخصیتهای شهر به شیخ پیغام داد که چون یکی از این دو با او نسبت دارد استدعا دارد که از ایشان جانبداری کند.
شیخ از این پیغام به قدری ناراحت شد که شبانه قصد هجرت از وطن خود نموده چنین فرمود:
شهری که متنفذین آن در احکام شرعش مداخله می‏ کنند توقف در آن جا صلاح نباشد.
(بیدارگران اقالیم قبله، محمدرضا حکیمی، ص27)

منبع: مردان علم در میدان عمل، سید نعمت الله حسینی، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، جلد 1.

 

افزودن دیدگاه جدید