منوی اصلی

رنگ خدا (شعر)

رنگ خدا (شعر)

ای کاش  بجز  رنگ  خدا   رنگ  نباشد              در  ملک  خدا   فقر  و  بلا ، جنگ  نباشد

ای کاش که در سینۀ کس غصّه نبینی              با این همه نعمت ، دل کس تنگ نباشد

ای کاش  وفا  جای جفا  شیو ۀ  ما  بود              اندیشۀ   کج ،  حقه   و   نیرنگ   نباشد

ای  کاش  دلی در  قفس  نفس  نبینی                تا   سینه   چو   آیینۀ   پر  زنگ   نباشد

ای  کاش اگر دست نیازی به تو رو کرد               از  لطف بگیری ، دلت  از  سنگ  نباشد

پرویز محمد نژاد(حامد)

افزودن دیدگاه جدید