منوی اصلی

خداوند صدقات را جایگزین می کند

خداوند صدقات را جایگزین می کند

گذریم که چقدر بخشش به نیازمندان لذت بخش است. و اینکه چقدر در آرامش روحی و رضایت قلبی انسان اثر دارد. 
از این هم بگذریم که گره چه مشکلات بزرگی در اجتماع با همین بخششها باز می شود و...

نکته دیگری درباره انفاق کردن هست که در آیه 39 سوره سبأ بیان شده است:
«ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ» 
اگر چيزى انفاق كنيد، عوضش را خواهد داد و او بهترين روزى‏ دهندگان است. 
این آیه همه اش بشارت است. 
« فَهُوَ يُخْلِفُهُ» بشارت است به اینکه بخششهای ما را خداوند خودش عوض می دهد. 
«مِنْ شَيْ‏ءٍ» هم بشارت دیگری است. اینکه بخشش شما هر چه باشد و هر اندازه که باشد خداوند عوضش را می دهد. 
کم باشد یا زیاد. از پولمان باشد یا از وقتمان یا از هر دارایی دیگری که داریم و می بخشیم. 
«وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ» هم بشارت دیگری است به اینکه عوضی که خدا می دهد بهترین خواهد بود از هر لحاظ. چون بهترین روزی دهنده است. 
هم در دنیا می دهد و هم در آخرت. به بهترین شکل هم عنایت می کند. 
اگر لازم باشد بیماری را دور می کند یا حوادث را برطرف می نماید. یا چند برابرش را در کیسه مان می گذارد. یا نه، صبر می کند تا قیامت به پا شود. 
جایی که حسابی دستمان خالی است برگ برنده را دستمان می دهد. خلاصه اینکه هر کاری بهترین باشد در حقمان می کند. البته از کریم جز این هم انتظار نمی رود.

 

افزودن دیدگاه جدید