منوی اصلی

گفتم محمد، گفت بگو محبت

گفتم محمد، گفت بگو محبت

گفتم محمد، گفت بگو محبت.سرچشمه اینجاست.
بوسه مادر صلوات است.
دست نوازش بر سر یتیم صلوات دوم است.
و سومین را تو خودت انتخاب کن هر چه باشد از جنس محبت. 

محمد امروز پرکشید اما جایش پیش تو خالی نیست.
او همینجا توی دلت ماندگار شد.
نشان به آن نشان که برادرت را با محبت در آغوش گرفتی، دست مادرت را بوسیدی.
دخترت را بوییدی، محبت که آمد دیگر جای محمد خالی نیست.

اربعین که حرم را از دور دیدی گریه کردی و در بقیع که حرم را ندیدی و باز هم گریه کردی آن اشکها هم از محبت بود، آن اشکها هم صلوات بود. صلوات محمدی پسند. 
حالا هم وقتش شده که دیگر زیارت پیامبر را از راه دور نخوانی. از نزدیک بخوان. حرم همینجاست توی دلت، جایی که پر از محبت است. 

تشبیه وصف روی تو کار خیال نیست
آیینه وجود خدا را مثال نیست 
ما را محبت نبوی رو سپید کرد 
رویش سیاه هر که غلام بلال نیست


منبع: نرم افزار باد صبا 
 

افزودن دیدگاه جدید