منوی اصلی

قرائت قرآن درس اول دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس اول دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس1 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم  دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 29 تا 36 سوره غافر)


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس اول
زمان: (2:41)
 
گالری: 
متن قرآن درس اول از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس اول از کتاب دین و زندگی2  پایه یازدهم  دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید