منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم  دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 81 تا 85 سوره آل عمران)

 


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس دوم
زمان (2:44)

 

گالری: 
متن قرآن درس دوم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس دوم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید