منوی اصلی

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم  دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 55 تا 61 سوره یونس)


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس سوم
زمان (3:24)

 

گالری: 
متن قرآن درس سوم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس سوم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید