منوی اصلی

قرائت قرآن درس پنجم دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس پنجم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل  (آیات 51 تا 56 سوره مانده)


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس پنجم
زمان (3:21)
 
گالری: 
متن قرآن درس پنجم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس پنجم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید