منوی اصلی

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 2

قرائت آیات قرآن مربوط به درس 6 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 159 تا 164 سوره آل عمران)


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس ششم
زمان (2:27)
 
گالری: 
متن قرآن درس ششم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس ششم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید