منوی اصلی

بیان امام علی علیه السلام در توصیف پیغمبر اکرم (ص)

بیان امام علی علیه السلام در توصیف پیغمبر اکرم (ص)

مردی از امیرالمومنین علی (علیه السلام) درخواست کرد تا اخلاق پیغمبر اکرم (ص) را برایش برشمرد حضرت فرمودند:«تو نعمت های دنیا را بشمار تا من نیز اخلاق آن جناب را برشمرم».

مرد گفت: چگونه ممکن است نعمت های دنیا را شمارش کنم در حالی که خداوند در قرآن می فرماید: «اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید به پایان رسانید»(نحل،18)

حضرت علی علیه السلام پاسخش داد :خداوند تمام نعمت های دنیا را کم و قلیل می داند. در این آیه که می فرماید: «بگو متاع دنیا اندک است»(نساء،77)

و اخلاق پیامبر را در این آیه عظیم شمرده است و می فرماید: «تو را خوبی بسیار بزرگ است» (قلم،4)

اینک تو بر شمارش چیزی که اندک است توانا نیستی ،من چگونه چیزی که عظیم و بزرگ است ،توصیف کنم.(1)


پی نوشت:

(1)ر.ک سیره عملی اهل البیت ،ص30؛وقایع الایام،ج3،ص25.

منابع:

بعثت نامه ،مقالاتی درباره بعثت پیامبر اکرم (ص) /گردآورنده،محمدرضا صافی،قم:صبح صادق،1383،ص150

گلبرگ ،ماهنامه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما،مهرماه 1382،شماره 43،ص25-41(سفیر آفتاب،اصغر عرفان)

افزودن دیدگاه جدید