منوی اصلی

احسان به مادر از نگاه امام سجاد علیه السلام

احسان به مادر از نگاه امام سجاد علیه السلام

 

يكى از صفات خاص آن حضرت اين بود كه نسبت به مادر بى‏ اندازه نيكى و احسان مى ‏كرد. در مرآة الجنان آمده است كه زين العابدين (ع) به طرز بى‏ سابقه‏ اى با مادر خود به نيكى رفتار مى‏كرد؛ اما در عين حال از غذا خوردن با وى امتناع مى‏ ورزيد. ياران و نزديكان آن حضرت كه پى ‏درپى از اين موضوع جويا مى ‏شدند، به وى مى‏گفتند: شما از نيكوترين و اصيل‏ترين مردم هستيد و نسبت به مادر بيش از همه به نيكى رفتار مى ‏كنيد. پس چگونه است كه از غذا خوردن با وى ابا داريد؟ وى پاسخ مى‏ داد:

بيم دارم به لقمه‏ اى دست برم كه او زودتر متوجه آن شده باشد و به همين جهت از من برنجد.


منبع:سيره معصومان،سيد محسن امين عاملى / مترجم على حجتى كرمانى‏،تهران:سروش،1376، ج5،ص246.

افزودن دیدگاه جدید