منوی اصلی

غذا رسانى مخفيانه امام سجاد عليه السلام به فقراء

غذا رسانى مخفيانه امام سجاد عليه السلام به فقراء

 
امام سجّاد عليه السّلام در شبهاى تاريك، همواره انبانهاى خواروبار را بر دوش مى‏ گرفت و در ميان آن انبانها، كيسه‏ هاى درهم و دينار مى ‏نهاد، و به خانه فقراء مى‏ رسانيد، و گاهى غذا و هيزم بر پشت مى‏ گرفت، و خانه به خانه آنها مى ‏رفت، و در خانه ‏ها را مى‏ كوبيد، سپس آن انبانها يا غذاها و ... را به آن كسى كه پشت در مى‏ آمد، مى‏ داد. هنگام دادن، صورت خود را مى‏ پوشانيد تا فقراء او را نشناسند.
وقتى كه آن حضرت از دنيا رفت و جنازه ‏اش را غسل مى ‏دادند، به پشتش نگاه كردند، ديدند پينه بسته است. آن حضرت غذاى صد خانواده از فقراى مدينه را تأمين مى‏ كرد. آن حضرت بسيار دوست داشت كه يتيمان و بيماران و مستمندان كنار سفره‏اش حاضر گردند، و او با دستش به آنها غذا برساند، و هر كدام كه عيال داشتند، براى عيال آنها غذا مى‏ برد، هنگامى كه آخرهاى شب مى ‏شد، و چشمهاى مردم به خواب مى‏ رفت، از بستر برمى‏ خاست و همه غذاهائى را كه در خانه باقى مانده بود، جمع مى‏ كرد و در ميان انبانى مى‏ ريخت، و به دوش مى‏ گرفت و صورت خود را مى ‏پوشانيد و آن غذاها را به خانه مستمندان مى ‏برد و به آنها مى ‏رسانيد.
   

نگاهى بر زندگى چهارده معصوم عليهم السلام، شیخ عباس قمی , ص: 165

افزودن دیدگاه جدید