منوی اصلی

شعر درباره دعای یا علی و یا عظیم (ماه رمضان)

شعر درباره دعای یا علی و یا عظیم (ماه رمضان)

ای که والاتر زهر والاتویی

ای که آمرزنده و مولا تویی

نیست مانند تو و مثل تو کس

جز تو نبود در دو عالم دادرس

سامع و صائع توئی و من حقیر

تو بصیر بر خلایق  من فقیر

تو مبارک داشتی این ماه را

دست ما گیر و نشان ده را

روزه را واجب نمودی بهر ما

کرده یی قرآن تو بر ما رهنما

تا که حق سازیم از باطل جدا

با خدا باشیم نی با بی خدا

می زند هر باطلی را دست رد

این چراغ روشن شام ابد

نعمت بالاتری نبود به دهر

لیله القدر است و خیر الف شهر

ای که صاحب منتی منت گذار

تا که گیرد این دل زارم قرار

ده نجات از دوزخم ای کردگار

در بهشتم راه ده پروردگار

مهر تو از مهر تابان برتر است

رحم تو از هر گناه اولی تر است

شاعر: مصطفی قلانی فریدونشهری اصفهانی( ساجد)


منبع: گنجینه ی ساجد(مجموعه اشعار)،مصطفی قلانی فریدونشهری اصفهانی(ساجد) اصفهان:نامی،1384،ص34.

افزودن دیدگاه جدید