منوی اصلی

شعر درباره حضرت صادق آل محمد علیهم السلام

شعر درباره حضرت صادق آل محمد علیهم السلام

بار دیگر عالم آمد در عزا

از غم مرگ عزیز مصطفی

نور یزدان مقتدای راستین

پیشوای دین امام ششمین

آنکه بودی گنج اسرار خدا

آنکه بودی شمع مصباح هدا

صادق آل محمد (ص)نور حق

آنکه برخلق جهان دارد سبق

از جفا و ظلم منصور دغا

عاقبت شد جانب دار بقا

جن و انسان و ملک شد داغدار

در عزای آن ولی کردگار

بی پدر شد کموسی کاظم ز کین

در غمش محزون امیرالمومنین

خلق عالم در عزا و شورو شین

در غم مرگ امام ناشتین

«با صفا »از این مصیبت شد ملول

گرید از داغ و غم سبط رسول

شاعر:حاج اسد الله محمدی متخلص به(با صفا)


منبع:مجموعه شعر،راه سعادت،حاج اسد الله محمدی متخلص به(با صفا)اصفهان:گل افشان،1379،ص176-177

افزودن دیدگاه جدید