منوی اصلی

شعر میلاد حضرت رضا علیه السلام

شعر میلاد حضرت رضا علیه السلام

 فرخنده كشورى كه تويى شهريار آن
 آسوده مردمى كه تويى غمگسار آن‏
گلزار شرق را نبود تا ابد خزان
اى رحمت خدا چو تويى نوبهار آن‏
رخشنده خاتمى است در انگشت مرتضى
نازد به نام تو گهر آبدار آن‏
بالد به خويش چرخ چو تابد به شهر تو
خورشيد روز و اختر شب زنده‏ دار آن‏
خوشبخت آن كسى كه تپد از ره وفا  
يك دم به ياد تو دل امّيدوار آن‏
راه حرم كجاست كه سرگشتگان شوق  
آورده‏ اند جان به لب از انتظار آن‏
ليلاى عشق را شده عمريست ناقه‏ پى
 كو مير كاروان كه كشاند مهار آن‏
مغلوب فتنه گشته كنون وضع روزگار  
راه نجات بسته شد از هر كنار آن‏
چون كشتى شكسته در امواج حادثات
گه خم شود يمين وى و گه يسار آن‏
يك پرتو اميد نبينم ز هيچ سو    
  در روزهاى تيره و شبهاى تار آن‏
جز مشعل خداى كه اين كشتى خطير
  زين بحر فتنه زاى برد بر كنار آن
در دست دوستان خدا مشعل حق است  
روشن كنند بهر بشر رهگذار ... آن‏
 شادم ز بخت خويش كزين آستان برم
امروز بر جبين ارادت غبار آن‏
تبريك عيد مولد فرزند مصطفى
تا صبح حشر بس بودم افتخار آن‏
همسايگان كوى رضاييم اى خدا
رحمى نما به ما به طفيل جوار آن‏
عرض درود باد به اين مرجع اميد
تا هست چرخ و گردش ليل و نهار آن‏
تا آفتاب بوسه زند صبح بر درش  
تا اختران كنند شبانگه نثار آن‏
شاعر: خلیل الله خلیلی

منابع:

 (1) ديوان خليل الله خليلى، به كوشش محمد هاشم اميدوار هراتى، تهران، 1341 ش.

(2)مدايح رضوى در شعر فارسى‏، احمد احمدى بيرجندى و سيد على نقوى زاده‏، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى‏:مشهد،1377.،صص231-232.
                        

افزودن دیدگاه جدید