منوی اصلی

شعر جامی درباره ولادت امام رضا علیه السلام

شعر جامی درباره ولادت امام رضا علیه السلام

سلام علي آل طه و ياسين‏

سلام علي آل خير النبيين 

سلام علي روضة حل فيها

امام يباهي به الملک و الدين

امام به حق شاه مطلق که آمد

حريم درش قبله‏ گاه سلاطين‏

شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان‏

در درج [صندوقچه جواهر]  امکان مه برج تمکين‏

علي بن موسي الرضا کز خدايش‏

رضا شد لقب چون رضا بودش آيين‏

ز فضل و شرف بيني او را جهاني‏

اگر نبودت تيره چشم جهان‏بين‏

پي عطر روبند حوران جنت‏

غبار ديارش به گيسوي مشکين‏

اگر خواهي آري به کف دامن او

برو دامن از هر چه جز اوست درچين‏

چو جامي چشد لذت تيغ مهرش‏

چه غم گر مخالف کشد خنجر کين‏ 


منبع:

ديوان کامل، جامي ويراسته ‏ي هاشم رضي، تهران، انتشارات پيروز، 1341 ش. [ صفحه 50]

مدایح رضوی در شعر فارسی،احمد احمدی بیرجندی،سید علی نقوی زاده،انتشارات آستان قدس رضوی،ص256.

افزودن دیدگاه جدید