منوی اصلی

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خبر از بدهی پدر و پرداخت آن

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خبر از بدهی پدر و پرداخت آن

مرحوم شيخ مفيد، کليني، راوندي و ديگر بزرگان به طور مستند به نقل از يکي از اهالي مدينه‏ ي منوره آورده ‏اند:  
شخصي به نام مطرفي حکايت کند:  هنگامي که حضرت ابوالحسن، علي موسي الرضا عليهماالسلام به شهادت رسيد، مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم و کسي ديگر، غير از من و خود حضرت از اين موضوع اطلاع نداشت.  به همين جهت با خود گفتم: پول‏هايم از دستم رفت و ديگر قابل وصول نيست.  
در اين افکار بودم، که فرزندش حضرت ابوجعفر، جواد الأئمه عليه‏السلام برايم پيامي فرستاد که فرداي آن روز پيش حضرتش بروم و در ضمن پيام افزود: هنگام آمدن کيسه و يا خورجيني را نيز همراه بياور.  پس چون فرداي آن روز فرا رسيد و در محضر مبارک امام محمد جواد عليه‏السلام شرفياب شدم، حضرت مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: پدرم حضرت ابوالحسن، امام علي بن موسي الرضا عليهماالسلام رحلت نموده است؛ و تو مقدار چهار هزار درهم از پدرم طلب کار هستي؟  عرضه داشتم: بلي، پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهکار مي‏باشد.  
پس در همين لحظه متوجه شدم که حضرت جواد عليه‏السلام گوشه ‏اي از آن جانمازي را که روي آن نشسته بود، بلند کرد و مقداري دينار از زير آن برداشت و تحويل من داد و فرمود: اين مقدار دينارها بابت بدهي پدرم به تو مي‏باشد، آن‏ها را تحويل بگير.  
و من چون آن پول ها را از حضرت تحويل گرفتم، آن‏ها را محاسبه کردم، درست به مقدار همان چهار هزار درهمي بود که از امام رضا عليه‏السلام طلب داشتم. [1] .

(1) اصول کافی:ج1،ص497،ح11-ارشاد شیخ مفید:ص325،خرایج راوندی: ج1،ص378،ح7،بحارالانوار:ج50،ص54،ح29.

منبع:چهل داستان و چهل حدیث از امام جواد،عبدالله صالحی،صص37-38.

افزودن دیدگاه جدید