منوی اصلی

فضایل ائمه: امام رضا (ع): عالم آل محمد

فضایل ائمه: امام رضا (ع): عالم آل محمد

 
 
ابو الصلت گويد كه:
امام موسی کاظم علیه السلام به پسران خود چنین فرمود:
 اين برادر شما است على بن موسى عالم آل محمد، پس بپرسيد از اديان خود و حفظ كنيد آنچه ميگويد از براى شما كه من شنيدم از پدر بزرگوار خود جعفر بن محمد (ع) كه مى‏ گفت مرا كه: عالم آل محمد در صلت تست أى كاش من درمى ‏يافتم او را و او هم نام أمير المؤمنين است .

منبع: کشف الغمه ترجمه زواره ای،اسلامیه،تهران:1383،ج3،ص157.

 
 

افزودن دیدگاه جدید