منوی اصلی

وصیت آیت الله خزعلی درباره سنگ قبرش

وصیت آیت الله خزعلی درباره سنگ قبرش

 
 
 
وصیت آیت الله خزعلی درباره سنگ قبرش چه بود؟
آیت‌الله خزعلی پیش از فوت توصیه ای درباره سنگ مزار خود داشته است.
آیت‌الله خزعلی توصیه کرده روی سنگ مزارش نوشته شود:
«ابوالقاسم خزعلی دوستدار آیت‌الله خمینی»
منبع: سایت عصر ایران
 

 

افزودن دیدگاه جدید