منوی اصلی

شعر سنایی غزنوی درباره ولادت امام حسن علیه السلام

شعر سنایی غزنوی درباره ولادت امام حسن علیه السلام

بوعلی آن که در مشام ولی

آید از گیسوانش بوی علی

آن چنان دُر در آن صدف او بود

انبیا را بحق خلف او بود

جگر و جان،علی و زهرا را

دیده و دل، حبیب و مولی را

چون بهار است بر وضیع و شریف

منصف و خوب رو و پاک و لطیف

در سیادت شرف موید اوست

در رسالت رسول و سید اوست

نسبش در سیادت از سلطان

حسبش در سعادت از یزدان


منبع: شبنم احساس، (مناجات و سروده هایی درباره شش گوهر مدینه)، محمد شجاعی،  تهران:مشعر، 1384، ص267.

افزودن دیدگاه جدید