منوی اصلی

کتابچه اربعین در گذر زمان

کتابچه اربعین در گذر زمان

زبان:

 

این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه اربعین تولید و منتشر شده است.این کتابچه شامل موضوعات اربعین در فرهنگ اهل بیت و زیارت اربعین در گذر تاریخ وسنت پیاده روی اربعین  می باشد.

افزودن دیدگاه جدید